Geurt Busser

schildert de Rottumerplaat

 

"Uit liefde voor stugge grootsheid, stille, innige schoonheid en stormachtig wild leven

 

Ik schilder uit liefde voor het leven, de wereld en het landschap. In mijn waterverfschilderijen wil ik mijn 

onschuld bewaren, terwijl diezelfde wereld mij opzadelt met een enorme schuld. Elk kledingstuk wordt door 

hongerkindjes gemaakt, alles wat ik eet en drink draagt bij aan de plastic soep in de oceanen, elke fles in 

de glasbak vernietigt een duurzaam materiaal, dat met veel energie weer omgesmolten wordt tot ..... 

hetzelfde glaswerk."

 

(uit het boek "Uit liefde" van Geurt Busser)

 

U kunt deze expositie bezoeken van 1 juni tot 1 november 2021

 

 

 

Rottumerplaat, 50 jaar later

 

In 1971 bivakkeerden zowel Bomans als Wolkers, twee van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw, in hun eentje een week op Rottumerplaat. Ook nu, 50 jaar later, roepen de Rottums dat verlangen naar een onbewoond eiland nog op. Daarom gaven drie kunstenaars uiting aan dat verlangen. In woord, beeld en geluid, vergelijkbaar met de media in 1971. In de wereld van nu, waarbij het beheer door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gericht is op de natuur z’n gang laten gaan met zo veel mogelijk rust voor planten, zeehonden en vogels. Zo waan je je toch een beetje op Rottumerplaat en ervaar je de waarde van dit onbewoonde eiland in UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.

 

De expositie Rottumerplaat, 50 jaar later is van 11 juli tot 1 november te bekijken in de oude gymzaal bij het Spijslokaal. De toegang is gratis. Meer informatie op www.Rottumerplaat50jaarlater.nl